ufacob999

ufacob999 ลาฟรอฟเดินออกจากการเจรจา G20 ขณะที่ตะวันตกกดดันมอสโกในยูเครน

ufacob999 ลาฟรอฟเดินออกจากการเจรจา G20 ขณะที่ตะวันตกกดดันมอสโกในยูเครน

รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ufacob999 Retno Marsudi (ขวา) พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย Sergei Lavrov ก่อนการประชุมทวิภาคีของพวกเขาสําหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G20 ในนูซา...

Continue reading...