ไพ่แคง

ไพ่แคง การถ่ายภาพ Shinzo Abe: สิ่งที่เรารู้

ไพ่แคง การถ่ายภาพ Shinzo Abe: สิ่งที่เรารู้

มุมมองทั่วไปแสดงให้เห็น ไพ่แคง สถานที่หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe ถูกยิงระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่...

Continue reading...