เกมสล็อตเว็บตรง

เกมสล็อตเว็บตรง การแสวงบุญของชาวมุสลิมในพิธีทางศาสนาท่ามกลางความกลัวของไวรัส MERS

เกมสล็อตเว็บตรง การแสวงบุญของชาวมุสลิมในพิธีทางศาสนาท่ามกลางความกลัวของไวรัส MERS

ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมวนเวียนอยู่ใน เกมสล็อตเว็บตรง กะอ์บะฮ์และละหมาดที่มัสยิดใหญ่ในช่วง Tawaf al-Wadaa (อําลา Tawaf) ในวันสุดท้ายของการแสวงบุญฮัจย์ประจําปีในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเมกกะ 29 ตุลาคม 2012...

Continue reading...